Gratis toegang: het gratis Lidmaatschap op de Website waarbij Member toegang tot de Website krijgt en beperkt van de Diensten gebruik kan maken;.
Op elk gebruik van Website en elk Lidmaatschap is Nederlands recht van toepassing.
Het is Member niet toegestaan om persoonlijke informatie, waaronder telefoonnummers, adresgegevens, emailadressen en verwijzingen naar social media kanalen, openbaar te maken op het eigen memberprofiel of via Content te verspreiden middels de Diensten.
In het bijzonder is Marble communications niet aansprakelijk meisje cam spuiten voor enige schade als gevolg van de niet deugdelijke werking van de Website of Diensten als gevolg van overmacht, als gevolg van een aan de Member toerekenbare omstandigheid of als gevolg van een wettelijk voorschrift of een.Dit is een sexchat site, ben je jonger dan 18?Gebruikers kunnen onderling met elkaar webcammen en chatten.Marble communications is niet aansprakelijk voor content, van welke aard dan ook, afkomstig van andere gebruikers van de Website, evenmin als voor Bedrijfscontent en Diensten van het Bedrijf.Members openbare memberprofiel en diens openbare inhoud kan worden doorzocht door zoekmachines van derden.Member is zelf verantwoordelijk voor de interacties die hij al dan niet middels de website met andere Members, hosts of met het bedrijf voert.Bij het opheffen van het Lidmaatschap door Marble communications op grond van het vorige lid of op grond van opzegging door de Member, komen alle Credits direct te vervallen.Dit geldt ook voor overige Content voor zover dat redelijkerwijs noodzakelijk is ter uitvoering van het Lidmaatschap.Houd het gezellig op de chat en hou rekening met elkaar.Member is verplicht om waarheidsgetrouw en nauwkeurig alle bij de registratie op de Website gevraagde informatie te verstrekken.
Onze live chat rooms zijn de beste plek om seksueel bevrijde jonge vrouwen te ontmoeten die op zoek zijn naar hete jongens!Alle kosten en schade aan de zijde van Marble communications en/of derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van Bezoeker.Intrekking niet het gevolg is van een getroffen maatregel in verband een omstandigheid dat de Member zijn verplichtingen uit deze Voorwaarden niet is nagekomen.U kunt deze persoonsgegevens bewerken.Behoudens voor zover de wet daaraan dwingend in de weg staat.Member is in geval een incassobureau wordt ingeschakeld, de bij wet vastgestelde incassokosten verschuldigd (in Nederland 40,00 euro).
[L_RANDNUM-10-999]